Admind® Office, er et let tilgængeligt økonomisystem, som er designet i et åbent IDE miljø (Integrated Development Environment). Grundideen har været, at skabe et system som indeholder de basale administrative funktioner, så systemet er klart til brug. Samtidigt skal der være mulighed for at designe egne tilretninger og udvidelser.

På denne måde har vi skabt et system, som kan skræddersyes til den enkelte virksomhed. Sidegevinsten er et system, der bliver “renset” for overflødige funktioner, og dermed gjort rationelt og effektivt.

Admind® Office indeholder følgende standardmoduler:
• Et finansmodul der er det centrale i systemet, indeholder de faciliteter, der bruges i forbindelse med den daglige bogføring.

• Et salgsmodul der indeholder de faciliteter, der bruges i forbindelse med salg som: Kundekartotek, Ordre- og fakturering, Rykkere, Lagerstyring.

• Et købsmodul der blandt andet indeholder de faciliteter, der bruges i forbindelse med køb som: Leverandørkartotek, Indkøbskladde, Købsbilag, Automatisk genbestilling.

Gennem PBS kan du sende dine indbetalingskort direkte til dine kunders netbank. Dine kunder vælger selv, om de ønsker at modtage dine opkrævninger elektronisk, med posten, eller via Betalingsservice. Har du kunder, der med faste intervaller skal faktureres for ydelser, f.eks. leje- eller kontingentopkrævning, defineres disse én gang, og herefter afvikles faktureringen som en kørsel.

Systemet leveres operationsklart med en standard kontoplan og med flere kassekladder. Du kan derfor begynde at anvende systemet med det samme. Der er ingen begrænsninger vedrørende antal finanskonti, posteringer, varenumre, debitorer eller kreditorer.

Du har adgang til dit system, uanset hvor du befinder dig geografisk, når du har en Internet forbindelse. Du er frit stillet til at lade din revisor få adgang, eller måske dele arbejdsopgaverne med vedkommende.